Privacyverklaring

PRIVACY- en COOKIEBELEID van Plano5

Dit Privacy- en cookie beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Plano5 verwerkt van haar gasten.

Indien u een verblijf boekt bij Plano5, of om een andere reden persoonsgegevens aan Plano5 verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Plano5, Plano5 – Industrial Look
+351 964 577 510
Rua Joaquim da Costa Reis 5 – Aldeia das Dez
3400-218 Aldeia das Dez
Portugal
info@plano5.pt

2. Welke gegevens verwerkt Plano5 en voor welk doel

2.1    In het kader van uw verblijf worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  • adresgegevens eventueel postadres
  • telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)
  • Paspoort gegevens

2.2    Plano5 verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

  1. Volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres:  voor contact over de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  2. Adres, naam, telefoonnummer en e-mailadres: voor het registreren van de boekingen en de correcte administratieve afhandeling hiervan.
  3. Naam, adresgegevens en telefoonnummer: voor het versturen van  uitnodigingen en ook informatie over diensten en activiteiten van Plano5.
  4. Adresgegevens inclusief naam, paspoort gegevens: voor een correcte afhandeling met de Portugese autoriteiten zijnde de Finanças en de SEF, de belastingdienst en de vreemdelingendienst. De gegevens worden zolang bewaard als de Portugese wetgeving dit vereist.
  5. Naam en bankrekeningnummer: om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam, emailadres en telefoonnummer blijft tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Plano5. Ook gebruiken wij deze gegevens om je te informeren over de ontwikkelingen van Plano5. Ook deze gegevens vernietigen wij na 2 jaar.

3. Bewaartermijnen

Plano5 verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je verblijf tot maximaal twee jaar na afloop van dit verblijf. Tevens ook zolang de Portugese wetgeving dit vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst en vreemdelingendienst. Aansluitend  vernietigen wij de persoonsgegevens.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Plano5 passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Plano5 geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via de administratie van Plano5 kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Plano5 zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3  In het geval je klachten hebt over de wijze waarop Plano5 je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt. Neem dan ook contact hierover op per email: info@plano5.pt en vraag naar het klachtenboek.

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@plano5.pt

 6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid is aan wijzigingen onderhevig. De wijzigingen plaatsen wij op deze website. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

7. Cookies

Wij maken gebruik van cookies voor een zo goed mogelijke werking van deze website. In deze verklaring leggen we eerst uit wat cookies zijn. Daarna zal gaan we in op welke cookies we gebruiken en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.plano5.pt) wordt meegestuurd. De browser plaatst dit vervolgens op de harde schijf van je computer. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt stuurt deze de opgeslagen informatie naar de website. Deze informatie staat in de cookie.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Dit gebeurt zo goed mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie deelt Google enkel met derden wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Het is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Plano5 gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

8. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor maakt men soms gebruik van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

9. Social Media Kanalen

Plano5 maakt geen gebruik van social mediakanalen.

 

Opgemaakt 30 december 2018

Reacties zijn gesloten.